Nincs megjeleníthető tartalom

A böngészési élmény fokozása, valamint a forgalom elemzése érdekében sütiket (cookie) használunk.
A tájékoztatót ide kattintva elérheti: Adatkezelési tájékoztató

Bakonybél Község Önkormányzata Köszönti Önt

Kilátás a Köves-hegyről

A Csúcs-hegy alatt

1000 éves Bakonybél

Bakonybél

1018-2018
Ezer éve!

Rólunk írták

Csendes séta és Bencések Bakonybélben

Program

Kezdés: 2021. 06. 05.
Kezdés: 2021. 06. 05.

Időpontok

Kezdés: 2021. 06. 05. 09:00
Kezdés: 2021. 06. 05. 14:00

E-mail

Cím

Monostori programok 2021. június 5. szombat

 

Június 5. szombat, 9:00 Csendes séta

Meditatív séta a falu körül csendes szakaszokkal és megosztással

- időtartam: kb. 4 óra

- ajánljuk az erdei sétának és az időjárásnak megfelelő cipőt és ruházatot

- a programot munkatársunk kíséri

Június 5. 14:00 Bencések Bakonybélben

Szabadtéri vezetett séta a monostor körül

- időtartam: kb. 1 óra

- ajánljuk az időjárásnak megfelelő öltözetet

- a programot munkatársunk vezeti

R É S Z V É T E L I D Í J :

T e l j e s á r o n : 2 1 0 0  F t / f ő

K e d v e z m é n y e s á r o n : 1 7 5 0  F t / f ő

( a  b e l é p ő j e g y  e g é s z  n a p r a ,  ö s s z e s  l á t n i v a l ó n k r a  é r v é n y e s )

I n d u l á s  a  t e m p l o m  m e l l e t t i  z a r á n d o k u d v a r b ó l ,  b e l é p ő j e g y  v á l t á s  a z  a j á n d é k b o l t b a n .

A  r é s z v é t e l h e z  e l ő r e g i s z t r á c i ó  s z ü k s é g e s  a z

a b m o n o s t o r @ g m a i l . c o m c í m e n .

A  r é s z t v e v ő k e t  k é r j ü k ,  
h o g y  a  h a t á l y o s  j á r v á n y ü g y i  s z a b á l y o k a t  t a r t s á k  b e !