Nincs megjeleníthető tartalom

A böngészési élmény fokozása, valamint a forgalom elemzése érdekében sütiket (cookie) használunk.
A tájékoztatót ide kattintva elérheti: Adatkezelési tájékoztató

Bakonybél Község Önkormányzata Köszönti Önt

Kilátás a Köves-hegyről

A Csúcs-hegy alatt

1000 éves Bakonybél

Bakonybél

1018-2018
Ezer éve!

Rólunk írták

Mezőőr munkakör

Közszolgálati hír

Telefon

Cím

Bakonybél Község Önkormányzata pályázatot hirdet mezőőr munkakör ellátására.

Bakonybél Község Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
mezőőr
munkakör ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8427 Bakonybél, teljes közigazgatási területe.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bakonybél község külterületéhez tartozó termőföldek őrzése, valamint a termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények, felszerelések, eszközök, haszonállatok, építmények őrzése, védelme. Mezőőri feladatok ellátása a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 23. §-ában; az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvények az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításról szóló 2012. évi CXX. törvényben foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.           

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság;
 • Cselekvőképesség;
 • Büntetlen előélet;
 •  A pályázó nem állhat a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt;
 • 8 általános
 • „B” kategóriás jogosítvány;
 • Az 1997. évi CLIX. törvény 22. § (1) bekezdésben meghatározott mezőőri és rendészeti vizsga megléte, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanfolyam elvégzését és a vizsga letételét vállalja;
 • 3 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előny jelent:

 • Középfokú végzettség;
 • mezőgazdasági szakirányú végzettség
 • számítástechnikai ismeretek
 • Mezőőri munkakörben eltöltött legalább 1 év gyakorlat;
 • Mezőőri vizsga (1997 után letett)
 • Rendészeti vizsga;
 • Helyszíni ismeret Bakonybél község közigazgatási területén (külterület);

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatály alatt;
 • Részletes szakmai önéletrajz;
 • Amennyiben a pályázó rendelkezik mezőőri gyakorlattal, akkor az annak meglétét igazoló iratok másolata;
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány másolata;
 •  A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márkus Zoltán polgármester nyújt, a 0630/499-1114-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Bakonybél Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8427 Bakonybél, Pápai utca 1). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban (www.kozigallas.gov.hu) szereplő azonosítószámot, valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.